free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free Domain Name with Hosting from Network Solutions!

~ʲ`

@

믫f

믫g
kQg
{g
J{g
߯g
jg
~ʲ`
կg
ݥӪ
ϝ߯g
Ѧ~èbg
۳g
z
믫efg

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

 

                             

~ʲ`]conduct disorder^

1.wq
        DSM IIIR
u~ʲ`vGu@ثʪ欰ҦA欰ҦIǥLHvQί}aF|WdCvoǯSx]Aba̩MǮժDALkԨB}aΰL̪]CoǨൣAΥ[Biভݥάr~BHιL׶iʥͬC~ʲ`ൣ챡DxZAרO~{gAëDM`ơC

        { 2000; 46: 343-7
~ewO@ئnoൣΫC֦~ɴ欰DA򥻯SOI`LHvqιHϻP~֬ۺ٪Dn|зǩγWd@حƦӫ򪺦欰ҦC

2.  w
        kazdinX~ʲ`ൣHjHɡAb\hp̤~~ʲ`ҦǸoʤCjHHaiରsΤϪ|HAíwaN~A``BðDC
 

~ʲ`]         

1.ax]

        Patterson]1986^X~ʲ`ൣAоiOSOYFιL׼eeALkTоɤlkMǷ~\ޥCNp1qZWNͮ,13QiOӦۧCUhax,פ鬰fb,U,Ӧ9WQi˧OyHh,b䪺ƤULkоɤlkTޥ.

        C֦~bL{A|Dzߤμҥ`ͬAAסB欰Ҧλ[CNpܦhoǪU@N,]O~|@Ǭ쪺.

        |jǤ߲zDZб°yjܡAC֦~bL{@M@ػ{PPAC֦~Lkqo{PMTޡAL̫K|VBMD{PPA~ӤۥˡAΦ@ئC{Ѫ@Bͤ,bq,Ng`PH[,axIDO,ۤvǷ~ZSt,G,PH[ɴN@ح^P,pӤF|QPǩұR,G,oBͮɦܤ餴|ɤOɦVMHiHΪZOӸѨMD.

        2. |]

        [F(Glaser)tOѧO(differential identification)XAbqvةҭzª|HQy­^ζHCboƪ]ˤUAC֦~ۥˡAGy}vTC
{ɭ䳡qvκeRª|qAyμɤOѨMDAC֦~bLΪpUA|PVFoǤTQCHNͮ׬ҡASFɤOeMɤOqvC֦~r`AפC֦~NOҥɤOe`A`HhܦC

        [(Akers)tWjz(differential deinforcement theory)jաApGC֦~bǸoL{gAL̶ɦVǸo|NVCNpWzһ{ѪB;Ƿ|ΪZOhըgC

        {|R|YơA[WC֦~BƽİʡAʲzʡCGbhzʤΤUGUӥǨ.

3. ӤHoi]

        ̼w]Freud^{HYbڡBۧڤζWڤošANܮeͰt欰A@ӤHǸo{ANOϬMLuUۤvݭnAU|WdC

        _f(Kohlberg){ӤHDw[Oq{L{إ߱oӪApGӤHDw[oionANܮeǸoC

        EriksonXAC֦~|_ϰݦۤvuڬO֡vAçƱ檾Dۤv˰CpboɭԡAL̯THͻ[AL̪߫K|daAۤϡAL̫K|LҾAqAPC

        {ɭ䪺C֦~NO]bW~|Wo캡AפCnAbϤpsҡA_δۭtLHAkUDwAϥH[ΨLXk~|o@ǦNPAǥH֩wۤvOC

4. Ǧ]

Mednick]1986^b@sxsA[\@U|dӳQiൣA׬pGL̪˥ͤOoǡAYϥḺqM˥ͤb@_AL̤]eAJǸo欰C

vk

1. {|~ʲ`ĥΤFHUvkG

i.  axv

axv]AоɦĪоi޳NMaxɡAHCaxMӡC

ii. {Φ欰v

Ш|~ʲ`ൣϥλ{欰ޥAоɨൣT{DBϥΦۧڳzӭץ欰õoiA欰C

iii.jv

jvO~ʲ`ൣwmbvҸ̢wоɩҡAH欰޲z޳NAൣ@ҡCൣAqWwB{欰A~o@ǯSwvQMSAǦൣDzߪξǷ~ޥC


2.      ijwΪvk

i. |u@̤J

(1)  [ja䴩AHuwөvv
VaaxШ|ѡAOL̤FѦpPlk۳BξDz߸ѨMˤlDAH[jabޱФlk譱OPޥC

(2)        WjC֦~ǴC`تRO

(3)        nMǮպ~ൣ

ii. |J

(1) ܪ|U[

|u{ŪѦnǥ͡A~OnĤlAoUQAO@ZtεLߦVǪPǯʥFߩM֩wAϥL̷PQAq}W|~|C

 

iii.axJ
      
(1)    إߨ}nq

         (2)        Ĥl]

C֦~Ybaxon]ˡAL̫KeqvκevTASΧMBujv@ҥHC]A[IOvTڭ̪U@NC

iv. ǮժJ
(1) ﵽѮvPǥͪ

ﵽѮvǥͪҡAϱЮvh|`JIJAwǥͤߴWxZAdMC

(2)    yǥͰѥ[Ҿl

ѮvihyǥͰѥ[@ǿpթΨApյMFPǩլߪnʥ~A]iqo즨\PC

(3)    קKnШ|
ǮקKuҥѪ@Ш|ҦAөwBBBsBШ|AVǥѩMTH[C

   

v. FJ
(1)
W귽A@դ@u

ժuiUǥͦbͬWDAyL̪FNAťL̪߹ҪpAbAɴѨUAH֥L̥X{t欰C

(2) ﵽΧ~

@«ΧAѩ~үUAC֦~h|TsHϪ@]IӵoͪA]ijFiﵽ@]IAHW[C֦~ʪŶC

(4)    Ш|ﭲ

     oiHШ|z,֭IwjOҸը,֦]ZtOҮ,MWШ|B,hC֦~iHШ||,oiۤve~,HK]Ƿ~ѥBʥFNǾ|ӳQҦ@ƵL. 

 

`G@ @

 

  ~ʲ`],DOXh],ӬF,ax,Ǯ,uΪ|Hh,YX@,C֦~b@Ӱd֬ҤU,۫HN|֫ܦhC֦~~ʲ`pX{.

 

 

 

 

 

 

 

믫fv
믫f @z
߲zv
欰v
qk
qyOk
믫Ӳz
믫fd_
믫fv`

                          

@

@

@

@

@

@

@